Skip to main content

986 19 24 84 / info@arelaarquitectura.com

986 19 24 84 / info@arelaarquitectura.com

Etiqueta: Rehabilitación

Rehabilitación en Croas

Rehabilitación e ampliación de vivenda tradicional. A intervención respecta a volumetría da casa principal eliminando as edificacións anexas e os galpóns.

Preténdese modificar o menos posible a súa configuración estrutural, mantendo os muros de carga de cachotería e potenciando estéticamente a súa presenza.

As actuacións a realizar serán as necesarias para adaptar a vivenda a unha nova forma de vivir, na que os seus habitantes xa non traballan no campo e necesitan, polo tanto, adaptar o existente ás súas novas necesidades. Esta adaptación pasa por garantir a pervivencia dos elementos construtivos tradicionais: muros, tamaño dos ocos da fachada, carpinterías de madeira con mostradores interiores e cubertas de tella cerámica sobre estrutura de armazón de madeira.

Para recuperar os muros de pedra tradicionais, realizaranse tarefas de limpeza e rexuntado con morteiro de cal. Ademais, no edificio contiguo, o revoco exterior realizarase con morteiros hidrófugos acabados con pintura de silicato branco 0500-N.

Pero, ademais da rehabilitación, a interveción inclúe a construción de dúas novas pezas.

A estratexia para estes novos volumes será a de, mostrando evidencias dunha arquitectura contemporánea, continuar materialmente o xa existente e completar o conxunto.

Empregaranse elementos estruturais de madeira e as cubertas de chapa de cinc con xunta alzada, construídas tamén sobre armazóns estruturais de madeira. Utilizaranse cerramentos revocados con morteiros hidrófugos con acabado en pintura de silicato branco 0500-N e fachadas de taboleiro de madeira.

Os ocos da fachada son neste caso máis grandes, evidencia dunha construción moderna.

Estado actual:

 

Stetic Lab

Reforma interior para local de fitness e estética, 2018.

Fotos del estado previo:

 

 

 

 

 

Piso Rodiño

Reforma interior de vivenda no ensanche de Santiago de Compostela, 2017.

Transformar unha vivenda escura, con teitos baixos e pouco funcional nun fogar adaptado ás necesidades dos novos propietarios, onde amais dos requisitos funcionais, se buscaba dotar á vivenda de máis amplitude, rompendo os falsos teitos e aproveitando o espazo superior.

É así como cunha actuación sinxela e concreta se conseguiu pasar dun salón hermético e reducido a un amplo e luminoso.

O aproveitamento dos recursos existentes, tales como a baldosa hidráulica e mailo parqué, constitúen os elementos máis distintivos en canto aos acabados.

Acondicionouse un espazo baixo cuberta, que serve como lugar de almacenaxe. A habitación principal gañou un aseo e o baño principal adiantouse ao corredor, para axudarnos a diferenciar un espazo de vestíbulo do que carecía a vivenda.

Aproveitouse mellor o espazo baixo o faldón máis tendido da cuberta, co gran oco do cuarto e coa distribución da cociña. Deste xeito, a vivenda convertiuse nun espazo máis amplo e diáfano, marcando en todo momento o paso do tempo a través do aproveitamento dos materiais antigos na proposta definitiva.

 

Casa Carro

Rehabilitación de vivenda tradicional en Cambados, 2018

 

Nun núcleo de vivendas de tradición mariñeira, ofrécesenos a posibilidade de rehabilitar unha antiga vivenda empregada como almacén.

Atopámonos cun predio de pequenas dimensións e entre medianeiras, o cal foi intervido na súa fachada con anterioridade, e estaba totalmente baleiro no seu interior.

A proposta adáptase á envolvente e procura aproveitar todos os recursos da mesma, desenvolvendo o programa en dous andares, coa zona de día na primeira planta e a de noite na superior. A búsqueda de iluminación natural é un dos factores primordiais. Para iso proxectamos un lucernario que ilumina os dous andares.

A pedra, a madeira e maila propia luz conforman o interior desta vivenda, que malia ser actual, adáptase a un espazo tradicional e cultural singular, tal como é o núcleo de Santo Tomé en Cambados.

Imaxes dos estado previo:

Arela Arquitectura - Estudio de Arquitectura en Vigo

986 192 484

info@arelaarquitectura.com


Arela Arquitectura - Estudio de Arquitectura en Vigo

© 2022 Arela / arquitectura Branding & Web deseñados por Croqueta Studio para Marga, Alejandro e Roberto.